Rreth Faqes

Rreth Faqes

Këshillim i Bizneseve ne lidhje me vendimet strategjike dhe zgjidhjet operacionale

Themeluar në vitin 2004 nga Dr. Alket Hyseni, H&A Law Firm ka akumuluar shumë vite eksperiencë në mbrojtjen e të drejtave të individëve, Kompanive dhe Institucioneve që kanë pasur nevojë për përfaqësim dhe konsulencë ligjore.

H&A Law Firm ka për qëllim të saj të ofrojë shërbime ligjore, përfaqësim në juridiksione kombëtare dhe ndërkombëtare, konsulencës fiskale dhe financiare, nëpërmjet një përkushtimi maksimal dhe profesional. H&A Law Firm është rankuar ne “top list” te zyrave me te mira ne Shqipëri duke harmonizuar ekspertizën e Avokateve me përvojë me energjinë dhe dinamiken e talenteve te reja.

Shërbimi më i mirë

01

Cilësi e njohur

02

Ekspertizë teknike

03

Shërbim te vazhdueshëm

Si mund t’ju ndihmojmë

Ne këshillojmë kompanitë shqiptare dhe te huaja ne te gjitha llojet e aktiviteteve, bazuar ne njohuritë dhe ekspertizën e thelluar te legjislacionit fiskal ne nivel dhe te marrëdhënieve ndërkombëtare tregtare. H&A Law Firm ka qene gjithmonë ne vijën e pare per ti paraprirë ndryshime ligjore, gjë qe është pjese themelore e strategjive te rritjes se korporatave.

Avokatët Tanë

Dr. Alket Hyseni

Themelues i H&A Law Firm

Andi
Andi SKËNDERI

Jurist i lartë

Prof. Shamet SHABANI

Këshilltar Ligjor i H&A Law Firm

Filozofia jonë është t'u ofrojmë klientëve tanë një përfaqësim ligjor cilësor profesional dhe një ekspertizë ligjore te qëndrueshme