Shërbimet

Shërbimet

Këshillat tona proaktive dhe gjithëpërfshirëse i ndihmojnë klientët tanë të vlerësojnë situatën e tyre dhe të marrin vendimet e duhura në kohën e duhur. Klientët tanë përfitojnë nga një marrëdhënie e ngushtë pune me praninë e avokatit tonë duke favorizuar kontakte të ngushta dhe të vazhdueshme, dhe ofruar klientëve tanë shërbime të plota të këshillimit ligjor dhe çështjeve gjyqësore.

Legjislacioni Tregtar

Ekipi ynë bazohet në përvojën e gjerë të nevojshme për të kryer kujdesin e duhur të plotë dhe për të identifikuar çështje kritike dhe për të ofruar zgjedhjet më të mira. Përkushtimi ynë ndaj shërbimit ndaj klientit siguron që shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe objektivat tuaja te jene edhe tonat.

Ligji i Konkurrencës

Avokatët tanë janë avokatë të aftë me aftësi të dëshmuara në çdo shkalle të proceseve gjyqësore. Kjo ekspertizë përfshin gjithashtu proceset gjyqësore administrative, të cilat shpesh përfshijnë çështje unike, dhe një ekip të aftë për të ofruar njohuri të specifike

Legjislacioni Fiskal

Të gjitha industritë ndikohen nga rregullat e taksimit, ne përfaqësojmë një gamë të larmishme klientësh, interesat e të cilëve impaktohen nga moskuptimi i drejte i legjislacionit tatimor dhe doganor. Ekipi ynë ka gjithashtu përvojë të gjerë që mund të ndihmojë me kontrollet e mundshme të lidhura me taksat.

Çështje Administrative, Civile dhe Penale

Avokatët tanë janë avokatë të aftë me aftësi të dëshmuara në çdo shkalle të proceseve gjyqësore. Kjo ekspertizë përfshin gjithashtu proceset gjyqësore administrative, të cilat shpesh përfshijnë çështje unike, dhe një ekip të aftë për të ofruar njohuri të specifike

Legjislacioni Bankar dhe Financiar

Ekipi Shërbimeve Bankare dhe Financiare të H&A Law Firm ofron këshilla gjithëpërfshirëse të pajtueshmërisë ligjore dhe rregullatore për institucionet financiare, pronarët e tyre dhe drejtuesit. Zyra jonë ka një histori të gjatë dhe reputacion të fituar në industrinë e shërbimeve financiare. Avokatët tanë kanë një njohuri te avancuara qe i përshtaten nevojave te tregut dhe biznesit.

Pasuritë e Paluajtshme

H&A Law Firm ofron përfaqësim gjithëpërfshirës në të gjitha aspektet e zbatimit te ligjislacionit për pasuritë e paluajtshme tregtare dhe rezidenciale. Klientët tanë variojnë nga individë në korporata të mëdha, të fokusuar në çështje të ndryshme, duke përfshirë projektet e infrastrukturës dhe shpronësimet. Ne gjithashtu u shërbejmë huadhënësve komercialë, bizneseve dhe organizatave jofitimprurëse.

Filozofia jonë është t'u ofrojmë klientëve tanë një përfaqësim ligjor cilësor profesional dhe një ekspertizë ligjore te qëndrueshme