Avokatët

Avokatët

Themelues i H&A Law Firm

Ish-Deputet i Kuvendit të Shqipërisë (2017 - 2021)

Jurist i lartë

I specializuar në të drejtën tregtare, Legjislacioni për. Mediatn dhe pronësisë intelektuale

Këshilltar Ligjor i H&A Law Firm

Këshilltar Ligjor i H&A Law Firm

Jurist i lartë

I specializuar në të drejtën penale

Jurist i lartë

Administrative Law, Customs Law

Jurist i lartë

Specializuar në konflikte administrative dhe Civile

Jurist i ri

E specializuar në Regjistrimin e Kompanive dhe Licencave

Jurist i lartë

Legjislacioni. Mbi pronat dhe Mjedisin

Administrator

Administrator i i H&A Law Firm

Jurist i lartë

Legjislacioni mbi pronat dhe konfliktet Administrative

Punoni me ne

Studio Ligjore “H&A Law Firm” sh.p.k. është gjithmonë në kërkim të profesionistëve të talentuar që demonstrojnë përafrim me vlerat tona