Avokatët

Faqja kryesore / Avokatët

Avokatët

Faqja kryesore / Avokatët

shamet

Prof. Shamet SHABANI

Këshilltar Ligjor i H&A Law Firm

Numri i telefonit

Adresa e emailit

Botimet Shkencore:

  • Ligji Doganor dhe Praktikë Gjyqësore, v.2007
  • Ligji Doganor, v.2016 (Botim i Shkollës së Magjistraturës)
  • Ligji Doganor dhe Praktikë Gjyqësore, v.2020
  • Artikuj të ndryshëm shkencorë të botuar në Revisten “Jeta Juridike”

Punoni me ne

Studio Ligjore “H&A Law Firm” sh.p.k. është gjithmonë në kërkim të profesionistëve të talentuar që demonstrojnë përafrim me vlerat tona